Personuppgifter

Personuppgifter

När du som kund fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av Proffsteknik. Uppgifterna är nödvändiga för att Proffsteknik ska kunna ge bästa service, för kontakt och leverans av varor.

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av Proffsteknik i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Proffsteknik och dess närstående bolag. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Proffsteknik ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna Proffstekniks köpvillkor samtycker du till ovanstående.