Köpvillkor

Köpvillkor:

Pris och betalning

Priserna är angivna i Svenska kronor. Mellan kund och Proffsteknik gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 23% plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.
Vid ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 360kr plus moms. Om ej avgift betalas inom utsatt tid skickas fakturan till inkasso.

Proffsteknik förbehåller sig rätten att neka köp efter kontroll. Grundkrav är inga betalningsanmärkningar, en i övrigt ordnad ekonomi samt att leveransadressen överensstämmer med folkbokföringsadressen.

Leveranstid

Normal leveranstid inom Sverige är 1-7 arbetsdagar om inget annat anges. Vi reserverar oss för slutförsäljning av en vara.


Personuppgifter

När du som kund fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av Proffsteknik. Uppgifterna är nödvändiga för att Proffsteknik ska kunna ge bästa service, för kontakt och leverans av varor.

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av Proffsteknik i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Proffsteknik och dess närstående bolag. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Proffsteknik ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna Proffstekniks köpvillkor samtycker du till ovanstående.


Återköp

För vara ur ordinarie sortimentet och till ordinarie pris vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Proffsteknik återköp under sju dagar från faktura datum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköps ej.

Återköp accepteras ej för batterier och andra förbruknings-/förslitningsdetaljer. Vid återköp skall kund ersätta dom fraktkostnader som uppkommer samt eventuella avgifter. Vid återköp skall kunden kontakta Proffsteknik via formulär. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage ( t ex brun wellpappkartong).

12mån garanti, undantaget det som följer. Här är några exempel på vad som räknas som förbrukningsdetaljer. - Batterier - Fästen - Kullager I förhållande till konsument (privatperson).


Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer mm samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Proffstekniks hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.